Loading...

سقف نامتقارن


سقف نامتقارن

پیشتر به بررسی مزایا و معایب انواع سقف ها و انواع پوشش سقف شیبدار پرداختیم. در مقاله پیش رو با سقف‌های مسطح و سقف‌ های Jerkinhead آشنا می‌شویم.

سقف نامتقارن سقف نامتقارن

انواع پوشش سقف شیبدار را در مقالات پیشین بررسی کردیم. یکی دیگر از سقف‌هایی که در دسته انواع سقف شیبدار می‌تواند جای بگیرد، سقف نامتقارن یا بام نمکدانی است. بام نمکدانی یک طراحی نا‌متقارن دارد، به این صورت که یکی از دو ضلع سقف نسبت به دیگری شیب بیشتری داشته و طول آن‌ها نابرابراست. در حقیقت خانه‌های نمکدانی شکل تغییر یافته طراحی Colonial و Cape Cod به‌شمار می‌روند. خواستگاه شکل‌گیری این سقف را می‌توان به نیاز بیشتر اهالی منزل به اتاق نسبت داد. نخستین شهروندان آمریکایی، پی بردند که با بیشتر کردن شیب یکی از اضلاع سقف‌های شیروانی می‌توانند در مصرف مواد و مصالح صرفه‌جویی کنند و فضای قابل سکونت بیشتری در اختیار داشته باشند.

مواد و مصالح قابل استفاده سقف نا‌متقارن :

اغلب مواد و مصالح ساختمانی را می‌توان در این سقف‌ها به کار گرفت.

مزایای سقف نا‌متقارن :

  1. شیب این سقف به گونه‎ای‌ست که سرازیر شدن آب را تسهیل می‌کند، لذا برای مناطقی که باران به وفور می‌بارد، گزینه هوشمندانه‌ای تلقی می‌شود.
  2. نامتقارن بودن طراحی سبب می‌شود نسبت به سقفهای شیبدار ساده دوام و عمر بیشتری داشته باشند.
  3. فضای قابل سکونت بیشتری در اختیار اهل منزل قرار می‌دهد.

معایب سقف نا‌متقارن :

  1. این سبک از طراحی دشوار و چالش برانگیز بوده و به هنگام ساخت آن باید دقت، ظرافت و مهارت بیشتری به خرج داد و این یعنی هزینه‌های بیشتر.
  2. درست است که فضای قابل سکونت بیشتری در اختیارتان قرار می‌دهد اما ممکن است سقف برخی از اتاق‌ها اریب شده و باب طبع بسیاری از افراد نباشد، چرا که این سقف‌ها با سقف‌های شیبدار معمولی تفاوت بسیار دارند.