Loading...

گواهینامه ها


پارس موگر در راستای اطمینان از کیفیت ارائه خدمات به مشتریان خود همه ساله همایش های متعددی با حضور متخصصین داخلی و خارجی برای مدیران ارشد نمایندگی های رسمی خود برگزار کرده و هر یک از مدیران موظف به آموزش و آپدیت اطلاعات کارمندان و مشاوران بخش های مختلف سازمان خود می باشند. همچنین تمامی پرسنل واحد مرکزی پارس موگر موظف به گذراندن دوره های آموزشی که هر 3 ماه یک بار جهت ارزیابی و ارائه اطلاعات تکمیلی برگزار می شود، می باشند تا ما از حفظ رضایت شما از محصولات و خدمات خود اطمینان بیشتری حاصل کنیم.