Loading...

پروژه های انجام شده


تیم مهندسی پارس موگر توانسته است تا به امروز با اجرای بیش از هزار پروژه تخصصی پربارترین و قویترین رزومه کاری و تجاری را در عرصه خدمات سقف شیبدار ارائه دهد.

برخی از پروژه های انجام شده به شرح زیر میباشد:
۱-اجرای پوشش سقف شهرک مسکونی رایان کلاردشت
۲-اجرای پوشش سقف شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب – ستاره کیش
۳-اجرای پوشش سقف شهرک ویلائی دهکده بهشت مازندران – کلارآباد
۴-سقف شیبدار تعمیرگاه پایانه غرب كشور- آزادی
۵-سقف شیبدار پروژه نیروگاهی شركت مپنا- كرج
۶-سقف شیبدار هتل قصر کوهستان بیرجند
۷-سقف شیبدار پروژه نیروگاهی شركت بهران
۸-سقف شیبدار پروژه نیروگاهی كارون چهار
۹-سقف شیبدار پروژه انبار  شركت دارو سازی عبیدی
۱۰-اجرای سقف پروژه صیاد شیرازی تعاونی مسکن نیروهای مسلح
۱۱-اجرای پوشش سقف دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد گرمسار
۱۲-اجرای پوشش سقف هتل قصر کوهستان بیرجند
۱۳-سقف شیبدار شركت ایزوفام – تهران
۱۴-سقف شیبدار نمایشگاه بین المللی کرمانشاه
۱۵-سقف شیبدار پروژه نوسازی مدارس – زنجان
۱۶-سقف شیبدار پروژه سرویس های بهداشتی سازمان بهشت زهرا
۱۷-اجرای پوشش سقف پروژه هتل پردیس نیروی انتظامی- میدان ونك
۱۸-اجرای پوشش سقف جایگاه سوخت پایانه غرب كشور- آزادی
۱۹-اجرای سقف کلبه های چوبی – شرکت ایران چوب
۲۰-اجرای سقف شینگل پروژه پتروشیمی جم
۲۱-اجرای سقف شیبدار پروژه مجتمع نجاری فرهنگ – گرگان