Loading...

فروش تایل

 فروش تایل

فروش تایل همان طور كه توضيح داده شد،

پوششهاي شيبدار زیرساخت سقف شیبدار معمولاً روي خرپا قرار مي‌گيرند فروش تایل و خرپا مي‌تواند فلزي يا چوبي باشد.

اجرا

 زیر علاوه بر آن در برخي از موارد اين پوششها فروش تایل روي سقفهاي بتني يا طاق ضربي نيز قرار مي‌گيرند

جزئيات اجرايي سقفهاي شيبدار به شرح زير است:

زیرساخت سقف شیبدار

الف:  خرپاي فلزي

خرپاي فلزي پس از ساخت، بايد به نحو مناسبي رنگ‌آميزي شود،

همچنين بايد دقت نمود زیرساخت سقف شیبدار.

كه بال بالايي لايه‌هاي فلزي در يك شيب و در يك صفحه فرضي قرار گيرند.

فاصله لايه‌ها، بايد متناسب با ابعاد ورقها انتخاب شود زیرساخت سقف شیبدار

اتصال

در سقفهاي با خرپاي فلزي، بايد خرپاها لااقل در يك طرف كاملاً به كلاف بتن‌آرمه بسته شوند،

براي اين كار بايد قبلاً پيچهاي لازم براي اتصال در داخل كلاف بتني قرار داده شود.

ب:   خرپاي چوبي

چوب مورد مصرف در خرپاهاي چوبي، بايد حداكثر ) 19%( رطوبت داشته باشد.

اعضاي مختلف خرپاي چوبي در تمام نقاط اتصال بايد با پيچ و مهره و يا اسكوپهاي فولادي محكم به يكديگر بسته شوند.

مصالح

(ميخ نمودن ساده اين اضلاع به يكديگر كافي نمي‌باشد).

تمامي سطوحي كه با مصالح بنايي تماس دارند

بايد براي محافظت در مقابل رطوبت با قير، قطران يا مواد مناسب  فروش تایلديگري كه مورد تصويب دستگاه نظارت باشد، اندود گردند.

مصالح بنايي

بتن در تكيه‌گاهها بايد يك لايه مقواي قيراندود،

نئوپرين و يا مصالح مشابه زیرساخت سقف شیبدار آن قرار داده شود.

بايد امكان تهويه خرپاهاي چوبي فراهم باشد

اصول

تا از پيدايش قارچ و ساير آفات چوب جلوگيري شود.

جفت كردن قطعات مختلف خرپا، بايد با اصول فني صورت گيرد.

ميخهاي لاپه

 بايد از تمام ضخامت لاپه گذشته و به مقدار لازم در عضو فوقاني خرپا فرو روند.

در ساختمانهاي چوبي كه در معرض برف و باران واقع مي‌شوند،

بايد شكل خارجي بنا طوري باشد

كه آب باران به سرعت جريان يافته و تخليه شود.

خرپاهاي چوبي متوالي، بايد به وسيله اعضاي ضربدري در جهت عمود بر سطح خرپا با يكديگر مرتبط باشند.

ت:   سقفهاي بتن‌آرمه شيبدار

اگر سازه سقف شيبدار، بتن‌آرمه باشد،

معمولاً در موقع بتن‌ريزي گروه‌هاي چوبي به شكل هرم ناقص در نقاط معيني در دال سقف قرار مي‌دهند

تا بعداً بتوان پروفيلهاي آهني را به گوه‌هاي مربوط، متصل و پوشش شيبدار فروش تایل را اجرا نمود.

الف:  پوشش با ورقهاي موجدار

ورقهاي موجدار طوري روي هم قرار مي‌گيرند

كه در جهت موج و در راستاي عمود بر آن همپوشاني لازم را داشته باشند، بنابراين، اين ورقها دو نوع همپوشاني دارند،

همپوشاني در جهت موج و همپوشاني در راستاي عمود بر موج.

1-    همپوشاني در جهت موج

تصوير افقي اين همپوشاني هميشه برابر 47 ميليمتر است كه اصطلاحاً به آن نيم موج مي‌گويند

و به هيچ وجه تابع طول ورق، شيب، فاصله تيرريزي و ساير عوامل نمي‌باشد.

2-    همپوشاني در راستاي عمود بر موج

اين همپوشاني تابع عوامل جوي و شيب سقف است زیرساخت سقف شیبدار و حداكثر آن 20 سانتيمتر و حداقل آن 10 سانتيمتر مي‌باشد.

براي شيبهاي كمتر از (18%)، بايد خمير آب‌بندي به كار برد.

اين خمير بايد در مقابل عوامل جوي از قبيل گرماي شديد، يخبندان و گرد و غبار مقاومت زيادي داشته باشد.  در پوشش با شيب كم، حتي‌الامكان بايد از ورقهاي بزرگتر استفاده شود.

3-    برش گوشه‌هي ورقها

ورقهاي  و  موج سيمان ـ پنبه نسوز را به طريق برش گوشه‌ها نصب مي‌نمايند.

  گوشه ورقها را معمولاً با تيغه مخصوصي كه در نوك آن قطعه الماس مناسب جوش داده‌اند،

برش مي‌دهند،

علاوه بر آن با قيچي مخصوص برش نيز مي‌توان اين كار فروش تایل را انجام داد.

4-    جهت نصب ورق

هميشه جهت نصب ورق بر خلاف وزش باد است.

نصب هميشه از پايين‌ترين نقطه سقف در جهت عكس وزش باد (كه در هر منطقه بر پايه آمار و تجربيات موجود تعيين مي‌شود) انجام مي‌پذيرد.

5-    گيره‌ها و وسايل نصب

گيره نصب متناسب با نيمرخ پروفيل لايه انتخاب مي‌شود.

گيره‌ها را معمولاً از فولاد گالوانيزه به قطر 6 الي 8 ميليمتر انتخاب مي‌كنند.

در خط‌الرأسها و محل برخورد دو شيب، معمولاً يك عدد تيزه مناسب قرار داده مي‌شود.

6-    متعلقات مربوط به ورقهاي موجدار

ورقهاي موجدار آزبست ـ سيمان علاوه بر تيزه، متعلقات ديگري مانند لبه موجدار، لبه دندانه‌دار، اتصال ديواري مستقيم، ورق براي عبور لوله، كلاهك چهار ضلعي و شش ضلعي و كناره ساده دارند

كه هريك بايد در جاي خود نصب شوند.

پيمانكار بايد كار نصب را به افراد متخصص و مجرب واگذار نمايد.

ب:   پوشش با ورقهاي آردواز

 در نصب اين ورقها رعايت نكات زير ضروري است:

1-    زيرسازي

زيرسازي ورقهاي آردواز بايد با چوب نراد خارجي (روسي يا مشابه) انجام گردد.

بدين منظور ابتدا چهارتراشهاي چوبي را به عرض حدود 6 سانتيمتر و ارتفاع حدود 8 سانتيمتر و به فاصله مناسب به امتداد خط بزرگترين شيب سقف قرار مي‌دهند

(اين فاصله‌ها را اگر در نقشه‌ها مشخص نشده باشد،

2-    همپوشاني

مي‌توان حدود 90 الي 100 سانتيمتر در نظر گرفت).

پس از اينكه زيرسازي از هر لحاظ آماده شد،

ورقهاي آردواز را با رعايت همپوشاني لازم نصب مي‌نمايند،

براي نصب هر ورق يك عدد كرامپون مسي و 2 عدد ميخ به عنوان عامل اتصال مورد نياز است.

3-    شيب سقفهاي داراي پوشش آردواز

پ:   پوشش با ورقهاي توسكانا

ابعاد ورقهاي توسكانا 5/39× 6/63 سانتيمتر مي‌باشد.

براي ديد خوب و سهولت تخليه برف و باران، شيب سقف فروش تایل نبايد كمتر از (30%) باشد.

زيرسازي اين ورقها شبيه زيرسازي آردواز مي‌باشد.

چهارتراشهاي مورد مصرف، بايد از نوع چوب نراد خارجي (روسي يا مشابه) انتخاب گردد.